ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ข่าวผู้มีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
  รายละเอียด : มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม (เอกสารตามไฟล์แนบ)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 88 คน