ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 ในรอบ 6 เดือน
  รายละเอียด : รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 22 คน