ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : สภาพทางเศรษฐกิจ
  รายละเอียด :

อาชีพ
ราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นส่วนใหญ่ มีอาชีพหลัก คือ ทำสวนยางพารา ทำสวนเช่น สวนยางพารา ทำสวนผลไม้ เลี้ยงสัตว์ รับจ้างและค้าขายโดยเฉพาะการทำสวนผลไม้ มีการผลิตทุเรียนนอกฤดูกาลที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในตำบลได้เป็นอย่างดี

หน่วยธุรกิจ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
       - โรงสี จำนวน 5 แห่ง
       - ร้านค้า จำนวน 50 แห่ง
       - ตลาดนัด จำนวน 4 แห่ง
       - ปั้มน้ำมันขนาดเล็ก จำนวน 1 แห่ง

   
 
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 438 คน