ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การประชาสัมพันธ์ผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2553
  รายละเอียด : การประชาสัมพันธ์ผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  2553  จำนวน  3  รายการ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 กรกฏาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 478 คน