ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ช่องทางสื่อสารกับองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันแจ้งช่องทางให้ประชาชนในเขตอบต.และทั่วไป สามารถติดต่อสื่อสาร แจ้งเรื่องราว ร้องทุกข์ แจ้งการทุจริต จัดซื้อ จัดจ้าง ดังต่อไปนี้ 1. เบอร์โทรศัพท์ 075-375218 - สายตรงนายกอบต.075-375218 กด 1 - สายตรงปลัดอบต. 075-375218 กด 2 2. เบอร์โทรศัพท์ท้องถิ่นอำเภอท่าศาลา หากไม่ได้รับการ ตอบสนองจากอบต. - สายตรงท้องถิ่นอำเภอ 075-522749 3. ตู้แสดงความคิดเห็น อยู่ ณ ที่ทำการอบต.ตลิ่งชัน หมู่ที่ 1 ตำบลตลิ่งชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 4. ตู้ ปณ.7 รับแจ้งเรื่องราวทุจริตและร้องทุกข์ มีคณะกรรมการดูแลเปิดไขตู้และดูแลกุญแจ 5. เว็บไซต์ WWW.THALINGCHAN.GO.TH
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม. 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 276 คน