ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การประกาศใช้บ้อบัญญัติ อบต.เรื่อง ตลาด พ.ศ๒๕๕๕
  รายละเอียด :

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๕๕ เมื่อครั้งการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ และองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ได้ประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 474 คน