ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2555
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  2555  รายละเอียดแนบท้ายนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 289 คน