ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
07 ต.ค. 2563
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
27 ส.ค. 2563
3 แจ้งข่าวการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
10 ส.ค. 2563
4 ประกาศผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
20 ก.ค. 2563
5 ประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติของประชาชนที่เดินทางไปพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดระยอง ในวันที่ 8-11 กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
17 ก.ค. 2563
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ประจำปีงบ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
10 ก.ค. 2563
7 ประกาศผลคะแนนการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างของอบต.ตลิ่งชัน ประจำปีงบ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
08 ก.ค. 2563
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างของอบต.ตลิ่งชัน ประจำปีงบ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
08 ก.ค. 2563
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สอบข้อเขียน) ดาวน์โหลดเอกสาร
19
07 ก.ค. 2563
10 ภาวะเรือนกระจก สำคัญอย่างไร ดาวน์โหลดเอกสาร
14
02 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30