ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
04 เม.ย. 2565
2 รายงานยอดงบประมาณคงเหลือประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
04 เม.ย. 2565
3 ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
01 เม.ย. 2565
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
01 มี.ค. 2565
5 ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
01 มี.ค. 2565
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างของอบต.ตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
28 ก.พ. 2565
7 ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ (เสาร์ - อาทิตย์) ดาวน์โหลดเอกสาร
22
28 ก.พ. 2565
8 ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
28 ก.พ. 2565
9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
25 ก.พ. 2565
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างของอบต.ตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
23 ก.พ. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40