ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายปลักเปลี้ย- กำโหม หมู่ที่ 2,3 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
08 เม.ย. 2564
2 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 ในรอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
11
05 เม.ย. 2564
3 การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีย้ายภูมิลำเนา ดาวน์โหลดเอกสาร
25
19 มี.ค. 2564
4 อบต.ตลิ่งชัน ขอเชิญชวนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อลดปริมาณขยะ และรักษาสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
15
19 มี.ค. 2564
5 ประกาศลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
02 ก.พ. 2564
6 ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
01 ก.พ. 2564
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
21 ม.ค. 2564
8 ประกาศผลคะแนนการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างของอบต.ตลิ่งชัน ประจำปีงบ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
19 ม.ค. 2564
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างของอบต.ตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
19 ม.ค. 2564
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สอบข้อเขียน) ดาวน์โหลดเอกสาร
37
15 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33