ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาสผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
4
14 ต.ค. 2564
2 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
3
11 ต.ค. 2564
3 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ อบต.ตลิ่งชัน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.ตลิ่่งชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
9
07 ต.ค. 2564
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
22 ก.ค. 2564
5 ประกาศผลคะแนนการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างของอบต.ตลิ่งชัน ประจำปีงบ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
21 ก.ค. 2564
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างของอบต.ตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
21 ก.ค. 2564
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สอบข้อเขียน) ดาวน์โหลดเอกสาร
36
19 ก.ค. 2564
8 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
67
29 มิ.ย. 2564
9 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)ประจำปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
02 มิ.ย. 2564
10 ประชาสัมพันธ์แการเก็บรวมรวบขยะอันตรายจากครัวเรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
41
25 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36