ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้คุมงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดสวนจันทร์ - ตลาดพุธ หมู่ที่ ๕,๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
30
10 ก.ค. 2561
112 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้คุมงาน การจัดซื้อรถบรรทุก ( ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ดาวน์โหลดเอกสาร
28
10 ก.ค. 2561
113 กิจกรรมส่งเสริมการใช้น้ำหมักชีวภาพ
30
18 มิ.ย. 2561
114 ประกาศผลคะแนนการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
55
14 พ.ค. 2561
115 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
32
14 พ.ค. 2561
116 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
40
10 พ.ค. 2561
117 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
33
17 เม.ย. 2561
118 อบต.ตลิ่งชัน สำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
10 เม.ย. 2561
119 รณรงค์ไม่ทิ่งของเสียและขยะลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
03 เม.ย. 2561
120 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
26 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34