ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 อบต.ตลิ่งชัน ขอเชิญชวนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อลดปริมาณขยะ และรักษาสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
31
19 มี.ค. 2564
12 ประกาศลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
02 ก.พ. 2564
13 ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
36
01 ก.พ. 2564
14 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
21 ม.ค. 2564
15 ประกาศผลคะแนนการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างของอบต.ตลิ่งชัน ประจำปีงบ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
19 ม.ค. 2564
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างของอบต.ตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
19 ม.ค. 2564
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สอบข้อเขียน) ดาวน์โหลดเอกสาร
52
15 ม.ค. 2564
18 ประกาศเรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
32
14 ม.ค. 2564
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างของอบต.ตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
25 ธ.ค. 2563
20 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
68
22 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34