ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
273
14 ธ.ค. 2555
212 ประชาสัมพันธ์เที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
340
14 ธ.ค. 2555
213 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
262
08 ต.ค. 2555
214 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
275
16 ส.ค. 2555
215 ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
300
09 ก.ค. 2555
216 การประกาศใช้บ้อบัญญัติ อบต.เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
641
14 มี.ค. 2555
217 การประกาศใช้บ้อบัญญัติ อบต.เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
684
14 มี.ค. 2555
218 การประกาศใช้บ้อบัญญัติ อบต.เรื่อง ตลาด พ.ศ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
459
14 มี.ค. 2555
219 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
236
09 ก.พ. 2555
220 ประกาศการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
342
25 ธ.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34