ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ประกาศกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
330
26 ธ.ค. 2551
302 ประกาศการจัดแผนการจัดหาพัสดุประจำปี และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
12 ธ.ค. 2551
303 ประกาศการจัดแผนการจัดหาพัสดุประจำปี และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
241
12 ธ.ค. 2551
304 ผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
251
12 ธ.ค. 2551
305 ผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
233
10 พ.ย. 2551
306 อบต.จะดำเนินโครงการอบต.เคลื่อนที่ปี 2552
289
03 พ.ย. 2551
307 ประชาสัมพันธ์รับสมัครลงเลือกตั้ง สมาชิกอบต.และนายกอบต.ตลิ่งชัน
265
25 ก.ค. 2551
308 25 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ตลิ่งชันจนกว่าจะมีนายกอบต.ตามกฏหมายต่อไป
721
25 ก.ค. 2551
309 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"จัดทำแผนที่คนดีเพื่อต่อต้านยาเสพติด"
332
14 ก.ค. 2551
310 ขอเชิญร่วมแห่เทียนพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอบต.ตลิ่งชัน
268
14 ก.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33| |34| |35| |36