ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)ประจำปี ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
53
01 มิ.ย. 2563
52 ความรู้เรื่องการจัดการขยะด้วยหลัก 3R ดาวน์โหลดเอกสาร
28
01 มิ.ย. 2563
53 โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า ภัยเงียบจากยุงลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
21
20 พ.ค. 2563
54 ประกาศแจ้งเตือนและเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่มและลมแรง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
27 เม.ย. 2563
55 ความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูงและวิธีป้องกันโรค ดาวน์โหลดเอกสาร
31
23 เม.ย. 2563
56 ขอเชิญชวนขววตำบลตลิ่งชัน จัดทำถังขยะอินทรีย์ หรือถังขยะเปียกครัวเรือน เพื่อแยกขยะในครัวเรือนก่อนทิ้ง ลดปริมาณขยะต้นทาง ลดปัญหาขยะตกค้าง และภาวะโลกร้อน ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ ดาวน์โหลดเอกสาร
47
20 เม.ย. 2563
57 รายงานสรุปผลข้อมูลจากการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
03 เม.ย. 2563
58 รายงานการประชุมสภา อบต.ตลิ่งชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
69
05 มี.ค. 2563
59 แผ่นพับความรู็ การคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลัก 3Rs ดาวน์โหลดเอกสาร
76
28 ก.พ. 2563
60 4 ข้อต้องรู้ ป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) // การสร้างเกราะป้องกันไวรัสโคโรน่า ดาวน์โหลดเอกสาร
62
26 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36