ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศผลคะแนนการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างของอบต.ตลิ่งชัน ประจำปีงบ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
24 ก.ย. 2562
62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างของอบต.ตลิ่งชัน ประจำปีงบ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
24 ก.ย. 2562
63 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ปีงบ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
20 ก.ย. 2562
64 รายงานการประชุมสภา อบต.ตลิ่งชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
15
05 ก.ย. 2562
65 ประกาศการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐาน การจัดบริการสาธารณะของ อบต. พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
03 ก.ย. 2562
66 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของอบต.ตลิ่งชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
45
02 ก.ย. 2562
67 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ประจำปีงบ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
28 ส.ค. 2562
68 รายงานการประชุมสภา อบต.ตลิ่งชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
22
20 ส.ค. 2562
69 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของอบต.ตลิ่งชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
40
06 ส.ค. 2562
70 เชิญชวนปลูกต้นไม้มีค่า เฉลิมพระเกียรติฯ
32
01 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34