ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลักเปลี้ย - กำโหม หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
13 พ.ย. 2562
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
11 พ.ย. 2562
3 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
04 พ.ย. 2562
4 ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
31 ต.ค. 2562
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
29 ต.ค. 2562
6 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
29 ต.ค. 2562
7 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบล หมู่ที่ 5,6,7 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
17 ต.ค. 2562
8 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
10 ต.ค. 2562
9 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
13 ส.ค. 2562
10 ประกาศรายงานไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
8
31 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72