ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
06 ม.ค. 2565
2 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
03 พ.ย. 2564
3 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
03 พ.ย. 2564
4 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
20 ต.ค. 2564
5 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนก.ค. - ก.ย. 64) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
19 ต.ค. 2564
6 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
08 ต.ค. 2564
7 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
08 ก.ย. 2564
8 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
24
06 ก.ย. 2564
9 ประกาศราคากลาง และที่มาของราคากลางโครงการก่อสร้างสายนางเทียบ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
03 ก.ย. 2564
10 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) (ครั้งที่3) ดาวน์โหลดเอกสาร
19
30 ส.ค. 2564
11 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด 20 ลบ.ม. รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
11 ส.ค. 2564
12 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
04 ส.ค. 2564
13 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) (ครั้งที่2) ดาวน์โหลดเอกสาร
33
29 ก.ค. 2564
14 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเม.ย - มิ.ย 64) ดาวน์โหลดเอกสาร
33
27 ก.ค. 2564
15 ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่่ยมข้ามคลองสะพานสูง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
23 ก.ค. 2564
16 ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการบุกเบิกถนนดินลูกรังสายเขาดิน - ทุ่งข่า หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
22 ก.ค. 2564
17 ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการบุกเบิกถนนดินลูกรังสายเขาซอ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
21 ก.ค. 2564
18 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ดาวน์โหลดเอกสาร
55
09 ก.ค. 2564
19 ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกเรีต สายเข้าน้ำตกสุนันทา หมู่ที่ 8 บ้านเขานัน ตำบลตลิ่งชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
34
17 มิ.ย. 2564
20 ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองเจา หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
16 มิ.ย. 2564
21 ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด 20 ลบ.ม.รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
08 มิ.ย. 2564
22 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
02 มิ.ย. 2564
23 ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายประเสริฐ - บ้านนายหีด หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
24 พ.ค. 2564
24 ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสามแยกวิชิต - ศาลาฤาษี หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
24 พ.ค. 2564
25 ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายน้ำตกเทพชนะ - สามแยกต้นไทร หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
19 พ.ค. 2564
26 ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสะพานสูง - ห้วยยูง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
18 พ.ค. 2564
27 ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนางเยื้อน - คลองกลาย หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
05 พ.ค. 2564
28 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
05 พ.ค. 2564
29 ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายแท่น - บ้านนายสมมุ่ง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
30 เม.ย. 2564
30 ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายสุทิพย์ - น้ำตกสุนันทา หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
30 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28