ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (ถนนสายนางเขียว-นาเพรง) หมู่ที่1 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
23 มิ.ย. 2565
2 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (ถนนสายชะเมา-นาเพรง) หมู่ที่2 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
23 มิ.ย. 2565
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางหินคลุกถนนสายสวนจันทร์ - นาท้อน หมู่ที่ 3,5,7 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
22 มิ.ย. 2565
4 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (ถนนสายหลังวัดสวนจันทร์-ตลาดพุธ) หมู่ที่5 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
22 มิ.ย. 2565
5 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (ถนนสายเลียบคลองชลประทาน) หมู่ที่5 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
22 มิ.ย. 2565
6 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (ถนนสายหน้าโรงเรียนเขาวัด-สะพานนายชิน) หมู่ที่9 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
21 มิ.ย. 2565
7 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (ถนนสายปากเจา-เขาดิน) หมู่ที่9 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
21 มิ.ย. 2565
8 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (ถนนสายปลักผึ้ง-นายจ้อง) หมู่ที่1 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
17 มิ.ย. 2565
9 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านชะเมา-ต่อเขตชะอม) หมู่ที่2 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
17 มิ.ย. 2565
10 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (ถนนสายตลาดเสาร์-นาหวด) หมู่ที่4 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
17 มิ.ย. 2565
11 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (บริเวณประปาหมู่บ้าน วัดเขาดิน) หมู่ที่5 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
17 มิ.ย. 2565
12 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนดินลูกรังสายบ้านนายอำนาจ-ประเวศ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
02 มิ.ย. 2565
13 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
01 มิ.ย. 2565
14 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในตำบลจำนวน 8 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
3
30 พ.ค. 2565
15 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมสาธารณูปโภคภายในตำบล หมู่ที่่ 7,9 ตำบลตลิ่งชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
3
27 พ.ค. 2565
16 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างขุดลอกวัชพืช หมู่ที่่ 2,7ตำบลตลิ่งชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
2
27 พ.ค. 2565
17 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสจิก - คูคึกฤทธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลตลิ่งชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
79
23 พ.ค. 2565
18 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายน้ำตกเทพชนะ - สามแยกต้นไทร หมู่ที่ 7 ตำบลตลิ่งชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
80
20 พ.ค. 2565
19 ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายสมบูรณ์ - กำโหม หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
18 พ.ค. 2565
20 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
03 พ.ค. 2565
21 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนดินลูกรังสายบ้านนายเสิน-ศาลาตีนเป็ด หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
07 เม.ย. 2565
22 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
07 เม.ย. 2565
23 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนดินลูกรังสายสามแยกบ้านนายจรุง-แยกบ้านนางละมัย หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
07 มี.ค. 2565
24 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
02 มี.ค. 2565
25 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
07 ก.พ. 2565
26 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
06 ม.ค. 2565
27 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
08 ธ.ค. 2564
28 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
03 พ.ย. 2564
29 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
03 พ.ย. 2564
30 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
20 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29