ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่่องดับเพลิง (แผนงานการศึกษา) จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
16 ส.ค. 2561
272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่่องดับเพลิง (แผนงานบริหารงานทั่วไป) จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
85
16 ส.ค. 2561
273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (แผนงานการเกษตร) จำนวน ๑ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
15 ส.ค. 2561
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 3 หลอด ดาวน์โหลดเอกสาร
81
15 ส.ค. 2561
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างล้าง ทำความสะอาด เติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กบ้านสวนจันทร์ จำนวน 4 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
83
07 ส.ค. 2561
276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (แผนงานการศึกษา) จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
82
07 ส.ค. 2561
277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย เลขทะเบียน 82-1693 จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
83
07 ส.ค. 2561
278 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
88
06 ส.ค. 2561
279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม,เปลี่ยนแบตเตอรี่่คอมพิวเตอร์ชนิดมือถือ (NOTEBOOK) ยี่ห้อ HP จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
83
06 ส.ค. 2561
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ดาวน์โหลดเอกสาร
88
03 ส.ค. 2561
281 ประกาศรายชื่อผู้มาซื้เอกสารโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ดาวน์โหลดเอกสาร
86
02 ส.ค. 2561
282 ประกาศผู้มายื่นเอกสารโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ดาวน์โหลดเอกสาร
84
02 ส.ค. 2561
283 ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อเอกสารโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายขุ้ย - บ้านนายเชย หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
01 ส.ค. 2561
284 ประกาศผู้มายื่นเอกสารโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายขุ้ย - บ้านนายเชย หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
01 ส.ค. 2561
285 ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อเอกสารโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดสวนจันทร์ - ตลาดพุธ หมู่ที่5,6 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
01 ส.ค. 2561
286 ประกาศผู้มายื่นเกสารโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดสวนจันทร์ - ตลาดพุธ หมู่ที่ 5,6 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
01 ส.ค. 2561
287 ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อเอกสารโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสไหเทียม หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
01 ส.ค. 2561
288 ประกาศผู้มายื่นเอกสารโครงการก่อสร้างถนนคนกรีตเสริมเหล็กสายไสไหเทียม หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
01 ส.ค. 2561
289 ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อเอกสารโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกอดุลย์ - บ้านนายสถิน หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
01 ส.ค. 2561
290 ประกาศผู้มายื่นเอกสารโครงการก่อร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกอดุลย์ - บ้านนายสถิน หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
01 ส.ค. 2561
291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กสายบ้านนายขุ้ย - บ้านนายเชย หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
01 ส.ค. 2561
292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่่แยกอดุลย์ - บ้านนายสถิน หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
01 ส.ค. 2561
293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสไหเทียม หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
01 ส.ค. 2561
294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดสวนจันทร์ - ตลาดพุธ หมู่ที่ 5,6 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
01 ส.ค. 2561
295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
88
31 ก.ค. 2561
296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพัมธ์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
87
26 ก.ค. 2561
297 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสี และอุปกรณ์ในการทาสี ศพด.สวนจันทร์ จำนวน ๑๑ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
88
24 ก.ค. 2561
298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
82
24 ก.ค. 2561
299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
16 ก.ค. 2561
300 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายขุ้ย - บ้านนายเชย หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
13 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  10  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29