ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ประกาศประชสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสี่แยกอดุลย์ - บ้านนายสถิน หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
31 พ.ค. 2561
332 ประกาศประชสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
31 พ.ค. 2561
333 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกำโหม - ปลักเปลี้ย หมู่ที่ 2,3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
71
30 พ.ค. 2561
334 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาวัด - ถ้ำดิน หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
69
30 พ.ค. 2561
335 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชะอม - เจ็ดหลุม หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
68
30 พ.ค. 2561
336 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายกำโหม - ปลักเปลี้ย ม.2,3 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
24 พ.ค. 2561
337 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเขาวัด - ถ้ำดิน ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
24 พ.ค. 2561
338 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายชะอม - เจ็ดหลุม ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
24 พ.ค. 2561
339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุง,ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
24 พ.ค. 2561
340 ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเสิน-สะพานสูง หมูที่ ุ6 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
21 พ.ค. 2561
341 ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกำโหม - นายขำ หมูที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
21 พ.ค. 2561
342 ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองชลประทาน หมูที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
21 พ.ค. 2561
343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
68
18 พ.ค. 2561
344 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายเชย - นาหวด หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
16 พ.ค. 2561
345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
15 พ.ค. 2561
346 ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
11 พ.ค. 2561
347 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนมโปร๊ะ - หน้าถ้ำ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
09 พ.ค. 2561
348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
07 พ.ค. 2561
349 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
03 พ.ค. 2561
350 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุง,ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
02 พ.ค. 2561
351 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสะพานสูง - บ้านนายสถิน ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
02 พ.ค. 2561
352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าเครื่องเสียง และเต็นท์พร้อมเก้าอี้ ดาวน์โหลดเอกสาร
77
20 เม.ย. 2561
353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายกำโหม-นายขำ ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
11 เม.ย. 2561
354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเลียบคลองชลประทาน ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
11 เม.ย. 2561
355 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนสายบ้านนายประเสริฐ - บ้านนายหีด ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
11 เม.ย. 2561
356 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายกำโหม - นายขำ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
09 เม.ย. 2561
357 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเลียบคลองชลประทาน ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
09 เม.ย. 2561
358 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายเสิน - สะพานสูง ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
09 เม.ย. 2561
359 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายประเสริฐ - บ้านนายหีด ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
09 เม.ย. 2561
360 ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนางเขียว - นาเพรง หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
82
03 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  12  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29