ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายตลาดเสาร์ - นาหวด ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
16 มี.ค. 2561
362 ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสามแยกต้นปราง - บ้านนายนุกูล ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
16 มี.ค. 2561
363 ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลังวัดปากเจา.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
14 มี.ค. 2561
364 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
98
06 มี.ค. 2561
365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายเชย - นาหวด หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
105
13 ก.พ. 2561
366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
95
13 ก.พ. 2561
367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสี่แยกอดุลย์ - บ้านนายสถิน หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
90
13 ก.พ. 2561
368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนมโปร๊ะ - หน้าถ้ำ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
101
13 ก.พ. 2561
369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสะพานสูง - บ้านนายสถิน หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
84
13 ก.พ. 2561
370 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
02 ก.พ. 2561
371 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายตลาดเสาร์-นาหวด หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
02 ก.พ. 2561
372 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลังวัดสวนจันทร์-บ้านนายชาลี หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
02 ก.พ. 2561
373 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสะพานสูง-บ้านนายสถิน หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
02 ก.พ. 2561
374 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสามแยกต้นปราง-บ้านนายนุกูล หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
02 ก.พ. 2561
375 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายเชย - นาหวด หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
26 ม.ค. 2561
376 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
94
26 ม.ค. 2561
377 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกอดุลย์ - บ้านนายสถิน หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
86
26 ม.ค. 2561
378 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนมโปร๊ะ - หน้าถ้ำ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
90
26 ม.ค. 2561
379 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานสูง - บ้านนายสถิน หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
100
26 ม.ค. 2561
380 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายเชย - นาหวด ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
23 ม.ค. 2561
381 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสี่แยกอดุลย์ - บ้านนายสถิน ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
23 ม.ค. 2561
382 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
23 ม.ค. 2561
383 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนมโปร๊ะ- หน้าถ้ำ ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
23 ม.ค. 2561
384 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสะพานสูง-บ้านนายสถิน ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
23 ม.ค. 2561
385 ประกาศการเปิดเผยราคากลางอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 (งวดที่2) ดาวน์โหลดเอกสาร
79
15 ม.ค. 2561
386 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
10 ม.ค. 2561
387 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
09 ม.ค. 2561
388 ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมสาธารณะประโยชน์ภายในตำบลตลิ่งชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
67
27 ธ.ค. 2560
389 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
72
27 ธ.ค. 2560
390 ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายจันนา - น้ำยาว ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
26 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  13  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29