ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายชะเมา - นาเพรง ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
18 ธ.ค. 2560
392 การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมสาธารณะประโยชน์ภายในตำบลตลิ่งชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
90
14 ธ.ค. 2560
393 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อถุงยังชีพ สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในตำบลตลิ่งชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
73
07 ธ.ค. 2560
394 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
04 ธ.ค. 2560
395 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
08 พ.ย. 2560
396 ประกาศผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
31 ต.ค. 2560
397 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
30 ต.ค. 2560
398 ประกาศการเปิดเผยราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
30 ต.ค. 2560
399 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
12 ต.ค. 2560
400 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลังวัดปากเจา ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
11 ต.ค. 2560
401 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนมโปร๊ะ-หน้าถ้ำ ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
11 ต.ค. 2560
402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายนางเขียว - นาเพรง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
95
06 ต.ค. 2560
403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายหลังวัดปากเจา หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
95
06 ต.ค. 2560
404 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสะพานสูง - บ้านนายสถิน ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
02 ต.ค. 2560
405 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายสุทิพย์ - น้ำตกสุนันทา ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
02 ต.ค. 2560
406 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสามแยกวิชิต - ศาลาฤาษี ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
02 ต.ค. 2560
407 ประกาศการเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
28 ก.ย. 2560
408 ประกาศการเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาเจ้าหน้าที่แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 คน ดาวน์โหลดเอกสาร
102
28 ก.ย. 2560
409 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนางเขียว - นาเพรง ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
22 ก.ย. 2560
410 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลังวัดปากเจา ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
22 ก.ย. 2560
411 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางเขียว-นาเพรง หมู่ที่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
90
22 ก.ย. 2560
412 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดปากเจา หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
101
22 ก.ย. 2560
413 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายเขาดิน - พรุโอน ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
18 ก.ย. 2560
414 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเลียบคลองชลประทาน ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
18 ก.ย. 2560
415 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายเชย - นาหวด ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
18 ก.ย. 2560
416 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสี่แยกอดุลย์-บ้านนายสถิน ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
18 ก.ย. 2560
417 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายชะเมา - นาเพรง ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
12 ก.ย. 2560
418 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายจันนา - น้ำยาว ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
12 ก.ย. 2560
419 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
81
06 ก.ย. 2560
420 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายสะพานสูง - ห้วยยูง ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
05 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  14  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29