ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายหลังวัดปากเจา หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
169
06 ต.ค. 2560
422 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสะพานสูง - บ้านนายสถิน ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
02 ต.ค. 2560
423 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายสุทิพย์ - น้ำตกสุนันทา ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
176
02 ต.ค. 2560
424 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสามแยกวิชิต - ศาลาฤาษี ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
175
02 ต.ค. 2560
425 ประกาศการเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
28 ก.ย. 2560
426 ประกาศการเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาเจ้าหน้าที่แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 คน ดาวน์โหลดเอกสาร
177
28 ก.ย. 2560
427 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนางเขียว - นาเพรง ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
169
22 ก.ย. 2560
428 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลังวัดปากเจา ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
22 ก.ย. 2560
429 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางเขียว-นาเพรง หมู่ที่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
165
22 ก.ย. 2560
430 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดปากเจา หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
176
22 ก.ย. 2560
431 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายเขาดิน - พรุโอน ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
18 ก.ย. 2560
432 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเลียบคลองชลประทาน ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
18 ก.ย. 2560
433 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายเชย - นาหวด ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
166
18 ก.ย. 2560
434 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสี่แยกอดุลย์-บ้านนายสถิน ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
18 ก.ย. 2560
435 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายชะเมา - นาเพรง ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
12 ก.ย. 2560
436 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายจันนา - น้ำยาว ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
164
12 ก.ย. 2560
437 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
157
06 ก.ย. 2560
438 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายสะพานสูง - ห้วยยูง ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
05 ก.ย. 2560
439 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการ จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
158
31 ส.ค. 2560
440 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายเขาดิน - พรุโอน ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
154
21 ส.ค. 2560
441 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายสะพานสูง-ห้วยยูง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
177
11 ส.ค. 2560
442 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
178
08 ส.ค. 2560
443 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายเขาดิน-พรุโอน ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
31 ก.ค. 2560
444 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
171
26 ก.ค. 2560
445 สรุปรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายจันนา-น้ำยาว ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
172
19 ก.ค. 2560
446 สรุปรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายชะเมา-นาเพรง ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
19 ก.ค. 2560
447 สรุปรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนมโปร๊ะ-หน้าถ้ำ ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
19 ก.ค. 2560
448 สรุปรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนางเขียว-นาเพรง ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
19 ก.ค. 2560
449 สรุปรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายเชย-นาหวด ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
163
19 ก.ค. 2560
450 สรุปรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายสุทิพย์-น้ำตกสุนันทา ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
166
19 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  15  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29