ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
451 ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อซองประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชะเมา-นาเพรง หมู่ที่2 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
26 มิ.ย. 2560
452 ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อซองประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจันนา-น้ำยาว หมู่ที่3 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
26 มิ.ย. 2560
453 ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อซองประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเชย-นาหวด หมู่ที่4 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
26 มิ.ย. 2560
454 ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อซองประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองฃชลประทาน หมู่ที่5 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
26 มิ.ย. 2560
455 ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อซองประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานสูง-บ้านนายสถิน หมู่ที่6 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
26 มิ.ย. 2560
456 ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อซองประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกอดุลย์-บ้านนายสถิน หมู่ที่6 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
26 มิ.ย. 2560
457 ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อซองประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายสุทิพย์-น้ำตกสุนันทา หมู่ที่7 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
26 มิ.ย. 2560
458 ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อซองประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดปากเจา หมู่ที่8 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
26 มิ.ย. 2560
459 ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อซองประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกวิชิต-ศาลาฤาษี หมู่ที่9 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
26 มิ.ย. 2560
460 ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อซองประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนมโปร๊ะ-หน้าถ้ำ หมู่ที่9 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
26 มิ.ย. 2560
461 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายกำโหม-นายสุมล ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
21 มิ.ย. 2560
462 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ม.4,8 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
21 มิ.ย. 2560
463 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและที่มาของราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายจันนา - น้ำยาว ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
14 มิ.ย. 2560
464 การเปิดเผยราคากลางและที่มาของโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายชะเมา-นาเพรง ม2 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
14 มิ.ย. 2560
465 การเปิดเผยราคากลางและที่มาของโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนมโปร๊ะ-หน้าถ้ำ ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
14 มิ.ย. 2560
466 การเปิดเผยราคากลางและที่มาของโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนางเขียว-นาเพรง ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
14 มิ.ย. 2560
467 การเปิดเผยราคากลางและที่มาของโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายเชย-นาหวด ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
14 มิ.ย. 2560
468 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายสุทิพย์ - น้ำตกสุนันทา ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
14 มิ.ย. 2560
469 การเปิดเผยราคากลางและที่มาของโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเลียบคลองชลประทาน ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
14 มิ.ย. 2560
470 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสามแยกวิชิต-ศาลาฤาษี ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
14 มิ.ย. 2560
471 ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ดาวน์โหลดเอกสาร
95
14 มิ.ย. 2560
472 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสะพานสูง-บ้านสายสถิน ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
14 มิ.ย. 2560
473 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสี่แยกอดุลย์-บ้านนายสถิน ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
14 มิ.ย. 2560
474 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลังวัดปากเจา ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
14 มิ.ย. 2560
475 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายขุ้ย-บ้านนายเชย ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
13 มิ.ย. 2560
476 ประกาศการเปิดเผยราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
13 มิ.ย. 2560
477 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
12 มิ.ย. 2560
478 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
06 มิ.ย. 2560
479 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการ จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
87
06 มิ.ย. 2560
480 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการ จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
105
31 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  16  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29