ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
481 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
25 พ.ค. 2560
482 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการ จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
110
22 พ.ค. 2560
483 ประกาศการเปิดเผยราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
89
15 พ.ค. 2560
484 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
05 พ.ค. 2560
485 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลังวัดสวนจันทร์-ตลาดพุธ ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
27 เม.ย. 2560
486 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านหนองหว้า ม.4,8 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
27 เม.ย. 2560
487 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านสวนจันทร์ ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
27 เม.ย. 2560
488 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านหน้าเขาวัด ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
27 เม.ย. 2560
489 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านนาท้อน ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
27 เม.ย. 2560
490 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านถ้ำหลอด ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
27 เม.ย. 2560
491 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการถนนคสล.สายชะอม - เจ็ดหลุม ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
20 เม.ย. 2560
492 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการ จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
92
10 เม.ย. 2560
493 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมสาธารณะประโยชน์ภายในตำบลตลิ่งชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
82
27 มี.ค. 2560
494 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายกำโหม - นายสุมล ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
27 มี.ค. 2560
495 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายขุ้ย - บ้านนายเชย ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
27 มี.ค. 2560
496 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายแท่น - นายสมมุ่ง ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
27 มี.ค. 2560
497 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสามแยกต้นปราง - บ้านนายนุกูล ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
27 มี.ค. 2560
498 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายตลาดเสาร์ - นาหวด ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
27 มี.ค. 2560
499 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายคลองสะพานสูง ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
27 มี.ค. 2560
500 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายพยอม - ห้วยด้วน ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
27 มี.ค. 2560
501 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายรักจันทร์ - ถ้ำดิน ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
27 มี.ค. 2560
502 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านรร.บ้านหน้าเขาวัด - สะพานนายขิน ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
27 มี.ค. 2560
503 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกหน้าฝายคลองคูพม่า ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
13 มี.ค. 2560
504 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
06 มี.ค. 2560
505 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกหน้าฝายคลองคูพม่า หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
27 ก.พ. 2560
506 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายชะอม - เจ็ดหลุม ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
10 ก.พ. 2560
507 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายไสไหเทียม ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
10 ก.พ. 2560
508 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายกำโหม - นายขำ ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
10 ก.พ. 2560
509 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายกำโหม - ปลักเปลี้ย ม.2,3 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
10 ก.พ. 2560
510 ประกาศผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
03 ก.พ. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  17  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29