ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
511 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมสาธารณะประโยชน์ภายในตำบลตลิ่งชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
157
27 มี.ค. 2560
512 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายกำโหม - นายสุมล ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
27 มี.ค. 2560
513 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายขุ้ย - บ้านนายเชย ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
27 มี.ค. 2560
514 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายแท่น - นายสมมุ่ง ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
157
27 มี.ค. 2560
515 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสามแยกต้นปราง - บ้านนายนุกูล ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
27 มี.ค. 2560
516 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายตลาดเสาร์ - นาหวด ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
171
27 มี.ค. 2560
517 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายคลองสะพานสูง ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
27 มี.ค. 2560
518 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายพยอม - ห้วยด้วน ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
27 มี.ค. 2560
519 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายรักจันทร์ - ถ้ำดิน ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
27 มี.ค. 2560
520 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านรร.บ้านหน้าเขาวัด - สะพานนายขิน ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
174
27 มี.ค. 2560
521 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกหน้าฝายคลองคูพม่า ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
13 มี.ค. 2560
522 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
163
06 มี.ค. 2560
523 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกหน้าฝายคลองคูพม่า หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
166
27 ก.พ. 2560
524 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายชะอม - เจ็ดหลุม ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
10 ก.พ. 2560
525 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายไสไหเทียม ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
164
10 ก.พ. 2560
526 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายกำโหม - นายขำ ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
169
10 ก.พ. 2560
527 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายกำโหม - ปลักเปลี้ย ม.2,3 ดาวน์โหลดเอกสาร
173
10 ก.พ. 2560
528 ประกาศผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
03 ก.พ. 2560
529 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการประปา ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
177
23 ม.ค. 2560
530 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการประปา ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
157
23 ม.ค. 2560
531 ประกาศผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
16 ม.ค. 2560
532 ประกาศการเปิดเผยราคากลางถุงยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
182
05 ม.ค. 2560
533 ประกาศขายทอดตลาด-พัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
185
23 ธ.ค. 2559
534 ประกาศผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
169
09 ธ.ค. 2559
535 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการ จำนวน 6 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
172
30 พ.ย. 2559
536 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการต่อเติม,ปรับปรุงอาคารศพด.บ้านปากเจา ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
164
22 พ.ย. 2559
537 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
163
11 พ.ย. 2559
538 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการ จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
167
01 พ.ย. 2559
539 ประกาศผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
203
01 พ.ย. 2559
540 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
186
31 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  18  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29