ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
541 การเปิดเผยราคากลางและที่มาของโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายขุ้ย-บ้านนายเชย ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
23 ส.ค. 2559
542 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการ จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
100
05 ส.ค. 2559
543 ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
100
28 ก.ค. 2559
544 ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา สถานที การตรวจรับงานจ้างจำนวน 8 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
116
15 ก.ค. 2559
545 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
154
04 ก.ค. 2559
546 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการ จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
21 มิ.ย. 2559
547 เปิดเผยราคากลางและที่มาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายชะอม-เจ็ดหลุม ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
03 มิ.ย. 2559
548 การเปิดเผยราคากลางและที่มาของโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายชะเมา-นาเพรง ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
03 มิ.ย. 2559
549 การเปิดเผยราคากลางและที่มาของโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายจันนา-น้ำยาว ม2,3 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
03 มิ.ย. 2559
550 การเปิดเผยราคากลางและที่มาของโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายกำโหม-นายขำ ม3 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
03 มิ.ย. 2559
551 การเปิดเผยราคากลางและที่มาของโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายขุ้ย-บ้านนายเชย ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
03 มิ.ย. 2559
552 การเปิดเผยราคากลางและที่มาของโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเลียบคลองชลประทาน ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
03 มิ.ย. 2559
553 การเปิดเผยราคากลางและที่มาของโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสะพานสูง-บ้านนายสถิน ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
03 มิ.ย. 2559
554 การเปิดเผยราคากลางและที่มาของโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนางเหี้ยง-นายพยอม ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
03 มิ.ย. 2559
555 การเปิดเผยราคากลางและที่มาของโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเขาวัด-ถ้ำดิน ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
03 มิ.ย. 2559
556 การเปิดเผยราคากลางและที่มาของโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสามแยกต้นตอ-บ้านป้าฉิม ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
03 มิ.ย. 2559
557 การเปิดเผยราคากลางและที่มาของโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนหน้าเขาวัด ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
03 มิ.ย. 2559
558 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกคูปลักเปลี้ย ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
28 เม.ย. 2559
559 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจงานจ้าง โครงการบุกเบิกถนนสายกำโหม-ปลักเปลี้ย ม.3,2 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
07 เม.ย. 2559
560 ประกาศผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
102
21 มี.ค. 2559
561 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการบุกเบิกถนนสายกำโหม - ปลักไม้แก่น ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
16 มี.ค. 2559
562 ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อซองประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
108
03 มี.ค. 2559
563 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
03 มี.ค. 2559
564 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำอบต.ตลิ่งชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
120
01 มี.ค. 2559
565 ประกาศประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิสก์ ของอบต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
142
19 ก.พ. 2559
566 ประกาศผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
127
16 ก.พ. 2559
567 ประกาศราคากลางและราคาอ้างอิงโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายชะอม-เจ็ดหลุม ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
15 ก.พ. 2559
568 ประกาศราคากลางและราคาอ้างอิงโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายชะเมา-นาเพรง ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
15 ก.พ. 2559
569 ประกาศราคากลางและราคาอ้างอิงโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเลียบคลองชลประทาน ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
15 ก.พ. 2559
570 ประกาศราคกลางและราคาอ้างอิงโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายขุ้ย-นายเชย ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
15 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  19  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29