ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายประเสริฐ - บ้านนายหีด หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
24 พ.ค. 2564
32 ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสามแยกวิชิต - ศาลาฤาษี หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
24 พ.ค. 2564
33 ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายน้ำตกเทพชนะ - สามแยกต้นไทร หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
19 พ.ค. 2564
34 ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสะพานสูง - ห้วยยูง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
18 พ.ค. 2564
35 ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนางเยื้อน - คลองกลาย หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
05 พ.ค. 2564
36 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
05 พ.ค. 2564
37 ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายแท่น - บ้านนายสมมุ่ง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
30 เม.ย. 2564
38 ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายสุทิพย์ - น้ำตกสุนันทา หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
30 เม.ย. 2564
39 ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด 20 ลบ.ม.รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
27 เม.ย. 2564
40 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนม.ค - มี.ค 64) ดาวน์โหลดเอกสาร
57
23 เม.ย. 2564
41 ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายสมบูรณ์ - กำโหม หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
08 เม.ย. 2564
42 ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายปลักเปลี้ย - กำโหม หมู่ที่ 2,3 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
08 เม.ย. 2564
43 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
07 เม.ย. 2564
44 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
08 มี.ค. 2564
45 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 4 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid ดาวน์โหลดเอกสาร
65
24 ก.พ. 2564
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด 20 ลบ.ม. รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 4 ตำบลตลิ่งชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
89
24 ก.พ. 2564
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.86-003 สายเข้าน้ำตกสุนันทา หมู่ที่ 8 บ้านเขานัน ตำบลตลิ่งชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
74
11 ก.พ. 2564
48 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.86-003 สายเข้าน้ำตกสุนันทา หมู่ที่ 8 บ้านเขานัน ตำบลตลิ่งชัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
10 ก.พ. 2564
49 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด 20 ลบ.ม. รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
05 ก.พ. 2564
50 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
04 ก.พ. 2564
51 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด 20 ลบ.ม. รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
29 ม.ค. 2564
52 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้าซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
21 ม.ค. 2564
53 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.86-003 สายเข้าน้ำตกสุนันทา หมู่ที่ 8 บ้านเขานัน ตำบลตลิ่งชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
66
15 ม.ค. 2564
54 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนต.ค - ธ.ค 63) ดาวน์โหลดเอกสาร
72
12 ม.ค. 2564
55 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.86-003 สายเข้าน้ำตกสุนันทา หมู่ที่ 8 บ้านเขานัน ดาวน์โหลดเอกสาร
67
07 ม.ค. 2564
56 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
04 ม.ค. 2564
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองเจา หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
04 ธ.ค. 2563
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสรางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด 20 ลบ.ม. รูปทรงถ้วยแชมเปญ ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
04 ธ.ค. 2563
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
66
04 ธ.ค. 2563
60 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
03 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  2  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29