ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
571 การเปิดเผยราคากลางและที่มาของโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสะพานสูง-บ้านนายสถิน ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
03 มิ.ย. 2559
572 การเปิดเผยราคากลางและที่มาของโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนางเหี้ยง-นายพยอม ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
178
03 มิ.ย. 2559
573 การเปิดเผยราคากลางและที่มาของโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเขาวัด-ถ้ำดิน ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
164
03 มิ.ย. 2559
574 การเปิดเผยราคากลางและที่มาของโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสามแยกต้นตอ-บ้านป้าฉิม ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
179
03 มิ.ย. 2559
575 การเปิดเผยราคากลางและที่มาของโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนหน้าเขาวัด ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
156
03 มิ.ย. 2559
576 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกคูปลักเปลี้ย ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
28 เม.ย. 2559
577 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจงานจ้าง โครงการบุกเบิกถนนสายกำโหม-ปลักเปลี้ย ม.3,2 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
07 เม.ย. 2559
578 ประกาศผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
177
21 มี.ค. 2559
579 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการบุกเบิกถนนสายกำโหม - ปลักไม้แก่น ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
179
16 มี.ค. 2559
580 ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อซองประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
183
03 มี.ค. 2559
581 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
03 มี.ค. 2559
582 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำอบต.ตลิ่งชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
196
01 มี.ค. 2559
583 ประกาศประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิสก์ ของอบต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
237
19 ก.พ. 2559
584 ประกาศผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
201
16 ก.พ. 2559
585 ประกาศราคากลางและราคาอ้างอิงโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายชะอม-เจ็ดหลุม ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
186
15 ก.พ. 2559
586 ประกาศราคากลางและราคาอ้างอิงโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายชะเมา-นาเพรง ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
181
15 ก.พ. 2559
587 ประกาศราคากลางและราคาอ้างอิงโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเลียบคลองชลประทาน ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
173
15 ก.พ. 2559
588 ประกาศราคกลางและราคาอ้างอิงโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายขุ้ย-นายเชย ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
177
15 ก.พ. 2559
589 ประกาศราคากลางและราคาอ้างอิงโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายพรหม-ต่อเขตตำบลกลาย ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
173
15 ก.พ. 2559
590 ประกาศราคากลางและราคาอ้างอิงโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสี่แยกนายดา-บ้านนายสถิน ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
180
15 ก.พ. 2559
591 ประกาศราคากลางและราคาอ้างอิงโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสี่แยกนาท้อน-บ้านนายสมบูรณ์ ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
171
15 ก.พ. 2559
592 ประกาศราคากลางและราคาอ้างอิงโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนางเหี้ยง - นายพยอม ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
179
15 ก.พ. 2559
593 ประกาศราคากลางและราคาอ้างอิงโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเขาวัด - ถ้ำดิน ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
182
15 ก.พ. 2559
594 ประกาศราคากลางและราคาอ้างอิงโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสามแยกต้นตอ-บ้านป้าฉิม ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
15 ก.พ. 2559
595 ประกาศราคากลางและราคาอ้างอิงโครงการบุกเบิกถนนสายกำโหม-ปลักเปลี้ย ม.3,2 ดาวน์โหลดเอกสาร
182
15 ก.พ. 2559
596 ประกาศราคากลางและราคาอ้างอิงโครงการขุดลอกคูปลักเปลี้ย ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
187
15 ก.พ. 2559
597 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
200
08 ก.พ. 2559
598 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
08 ม.ค. 2559
599 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเข้าน้ำตกสุนันทา หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 1)และ(ช่วงที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
209
24 ธ.ค. 2558
600 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
220
03 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  20  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29