ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
601 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและแบบปร 4,5 โครงการก่อสร้างระบบประปา ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
21 ต.ค. 2558
602 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและแบบปร 4,5 โครงการก่อสร้างระบบประปา ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
21 ต.ค. 2558
603 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนมโปร๊ะ-หน้าถ้ำ ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
20 ต.ค. 2558
604 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
112
16 ต.ค. 2558
605 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจงานจ้าง ขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปา ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
14 ต.ค. 2558
606 ประชาสัมพันธ์แผนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
12 ต.ค. 2558
607 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจงานจ้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมสนง.อบต.ตลิ่งชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
115
07 ต.ค. 2558
608 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
02 ต.ค. 2558
609 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
16 ก.ย. 2558
610 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
15 ก.ย. 2558
611 ประกาศผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนมโปร๊ะ-หน้าถ้ำ ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
10 ก.ย. 2558
612 ประชาสัมพันธ์ผู้มายื่นซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนมโปร๊ะ-หน้าถ้ำ ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
08 ก.ย. 2558
613 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการ จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
07 ก.ย. 2558
614 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
04 ก.ย. 2558
615 ประชาสัมพันธ์ผู้มาซื้อซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนมโปร๊ะ-หน้าถ้ำ ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
31 ส.ค. 2558
616 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนมโปร๊ะ-หน้าถ้ำ ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
26 ส.ค. 2558
617 การเปิดเผยราคากลางและที่มาของราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนมโปร๊ะ-หน้าถ้ำ ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
26 ส.ค. 2558
618 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศพด.บ้านปากเจา ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
20 ส.ค. 2558
619 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
06 ส.ค. 2558
620 ประกาศผู้ซื้อซองสอบราคา จำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
127
15 ก.ค. 2558
621 ประกาศผู้ยื่นซองสอบราคา จำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
117
15 ก.ค. 2558
622 ประกาศผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคา จำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
125
15 ก.ค. 2558
623 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจงานจ้าง จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
10 ก.ค. 2558
624 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
07 ก.ค. 2558
625 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและทีมาวิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างGUARD RAIL ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
02 ก.ค. 2558
626 การเปิดเผยราคากลางและที่มาของวิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซอยทับทอง ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
02 ก.ค. 2558
627 การเปิดเผยราคากลางและที่มาวิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเขาวัด-ถ้ำดิน ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
02 ก.ค. 2558
628 การเปิดเผยราคากลางและที่มาวิธีการคำนวณราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องทาง ดาวน์โหลดเอกสาร
116
02 ก.ค. 2558
629 การเปิดเผยราคากลางและที่มาวิธีการคำนวณราคากลางโครงการบุกเบิกถนน ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
02 ก.ค. 2558
630 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง GUARD RAIL หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
169
02 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  21  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29