ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
631 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซอยทับทอง ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
02 ก.ค. 2558
632 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเขาวัด-ถ้ำดิน ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
02 ก.ค. 2558
633 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องทางสาธารณะถนนสายต่าง ๆ ในเขตตำบลตลิ่งชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
129
02 ก.ค. 2558
634 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนสายกำโหม-ปลักไม้แก่น หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
02 ก.ค. 2558
635 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
09 มิ.ย. 2558
636 ประกาศผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายชะเมา-นาเพรง ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
04 มิ.ย. 2558
637 ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเลียบคลองชลประทาน ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
04 มิ.ย. 2558
638 ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสามแยกวิชิต-ศาลาฤาษี ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
04 มิ.ย. 2558
639 ประชาสัมพันธ์ผลพิจารณาเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
04 มิ.ย. 2558
640 ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศพด.บ้านปากเจา ดาวน์โหลดเอกสาร
125
28 พ.ค. 2558
641 ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศพด.บ้านปลักปลา ดาวน์โหลดเอกสาร
122
28 พ.ค. 2558
642 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายชะเมา-นาเพรง ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
20 พ.ค. 2558
643 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเลียบคลองชลประทาน ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
20 พ.ค. 2558
644 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสามแยกวิชิต-ศาลาฤาษี ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
20 พ.ค. 2558
645 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตาท่อเมนจ่ายน้ำประปา ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
20 พ.ค. 2558
646 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายชะเมา-นาเพรง ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
20 พ.ค. 2558
647 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเลียบคลองชลประทาน ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
20 พ.ค. 2558
648 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสามแยกวิชิต-ศาลาฤาษี ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
20 พ.ค. 2558
649 ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตท่อเมนต์จ่ายน้ำประปาหมู่บ้านถนนสายปากเจา - เขาดิน ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
20 พ.ค. 2558
650 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
98
15 พ.ค. 2558
651 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศพด.บ้านปลักปลา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
14 พ.ค. 2558
652 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศพด.บ้านปากเจา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
14 พ.ค. 2558
653 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
08 พ.ค. 2558
654 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
100
30 มี.ค. 2558
655 ประกาศผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาจ้างจำนวน 9 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
114
17 มี.ค. 2558
656 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนางเขียว-นาเพรง ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
141
27 ก.พ. 2558
657 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายจันนา-น้ำยาว ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
27 ก.พ. 2558
658 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายแท่น-บ้านนายสมมุ่ง ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
27 ก.พ. 2558
659 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสี่แยกนายดา-บ้านนายสถิน ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
27 ก.พ. 2558
660 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสี่แยกนาท้อน-บ้านนายสมบูรณ์ ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
27 ก.พ. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  22  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29