ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
661 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนางเหี้ยง-นายพยอม ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
27 ก.พ. 2558
662 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลตลิ่งชัน จำนวน 12 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
118
27 ก.พ. 2558
663 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำอบต.ตลิ่งชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
119
27 ก.พ. 2558
664 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสนง.อบต.ตลิ่งชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
138
27 ก.พ. 2558
665 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
05 ม.ค. 2558
666 ประกาศผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสี่แยกอดุลย์-บ้านนายสถิน ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
30 ธ.ค. 2557
667 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสี่แยกอดุลย์-บ้านนายสถิน ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
144
12 ธ.ค. 2557
668 ประกาศผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการสอบราคาจ้างเหมาบริการงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ดาวน์โหลดเอกสาร
179
18 พ.ย. 2557
669 ประกาศผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศพด.บ้านปากเจา ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
158
14 พ.ย. 2557
670 ประกาศแก้ไข เปลี่ยนแปลงราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศพด.บ้านปากเจา ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
156
12 พ.ย. 2557
671 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
182
03 พ.ย. 2557
672 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศพด.บ้านปากเจา ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
156
31 ต.ค. 2557
673 ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
169
29 ต.ค. 2557
674 ประกาศการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
27 ต.ค. 2557
675 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
149
14 ต.ค. 2557
676 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
150
08 ต.ค. 2557
677 ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ รถพยาบาลฉุกเฉิน แบบรถกระบะ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
180
08 ต.ค. 2557
678 ประกาศผลกานพิจารณาเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ภายในตำบลตลิ่งชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
160
25 ก.ย. 2557
679 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ภายในตำบลตลิ่งชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
111
11 ก.ย. 2557
680 ประกาศผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน แบบรถกระบะ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
157
02 ก.ย. 2557
681 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุถังขยะ ขนาด 120 ลิตร ดาวน์โหลดเอกสาร
186
27 ส.ค. 2557
682 สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน แบบรถกระบะ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
146
18 ส.ค. 2557
683 ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาซื้อถังขยะ ขนาด 120 ลิตร ดาวน์โหลดเอกสาร
175
04 ส.ค. 2557
684 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ การตรวจรับพัสดุ รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
174
25 ก.ค. 2557
685 ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน แบบรถกระบะ (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
152
23 ก.ค. 2557
686 ประกาศสอบราคาซื้อถังขยะ ขนาด 120 ลิตร ดาวน์โหลดเอกสาร
204
18 ก.ค. 2557
687 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
160
10 ก.ค. 2557
688 ประกาศสอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน แบบรถกระบะ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
166
04 ก.ค. 2557
689 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับวัสดุการศึกษา ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
01 ก.ค. 2557
690 ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน แบบรถกระบะ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
135
12 มิ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  23  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29