ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
691 ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
245
29 ต.ค. 2557
692 ประกาศการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
225
27 ต.ค. 2557
693 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
226
14 ต.ค. 2557
694 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
226
08 ต.ค. 2557
695 ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ รถพยาบาลฉุกเฉิน แบบรถกระบะ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
255
08 ต.ค. 2557
696 ประกาศผลกานพิจารณาเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ภายในตำบลตลิ่งชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
236
25 ก.ย. 2557
697 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ภายในตำบลตลิ่งชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
186
11 ก.ย. 2557
698 ประกาศผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน แบบรถกระบะ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
232
02 ก.ย. 2557
699 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุถังขยะ ขนาด 120 ลิตร ดาวน์โหลดเอกสาร
261
27 ส.ค. 2557
700 สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน แบบรถกระบะ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
222
18 ส.ค. 2557
701 ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาซื้อถังขยะ ขนาด 120 ลิตร ดาวน์โหลดเอกสาร
250
04 ส.ค. 2557
702 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ การตรวจรับพัสดุ รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
251
25 ก.ค. 2557
703 ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน แบบรถกระบะ (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
230
23 ก.ค. 2557
704 ประกาศสอบราคาซื้อถังขยะ ขนาด 120 ลิตร ดาวน์โหลดเอกสาร
281
18 ก.ค. 2557
705 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
236
10 ก.ค. 2557
706 ประกาศสอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน แบบรถกระบะ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
241
04 ก.ค. 2557
707 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับวัสดุการศึกษา ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
236
01 ก.ค. 2557
708 ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน แบบรถกระบะ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
210
12 มิ.ย. 2557
709 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับพัสดุเครื่องปรับอากาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
249
29 พ.ค. 2557
710 สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน แบบรถกระบะ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
242
27 พ.ค. 2557
711 ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
242
21 พ.ค. 2557
712 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.ตลิ่งชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
248
20 พ.ค. 2557
713 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกยะ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
233
19 พ.ค. 2557
714 กำหนดวัน เวลา สถานที่ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
243
19 พ.ค. 2557
715 ประกาศผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 16 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
237
01 พ.ค. 2557
716 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
230
25 เม.ย. 2557
717 ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
260
22 เม.ย. 2557
718 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 16 เครือง ดาวน์โหลดเอกสาร
263
11 เม.ย. 2557
719 ประกาศผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
256
19 มี.ค. 2557
720 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
240
14 มี.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  24  |25|  |26|  |27|  |28|  |29