ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
721 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง จำนวน 9 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
217
26 ส.ค. 2556
722 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเสนอราคา จำนวน 9 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
214
26 ส.ค. 2556
723 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวลาดยางแอสฟัสท์ติก สายเข้าน้ำตกสุนันทา หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
228
19 ส.ค. 2556
724 ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลาสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. จำนวน 4 โครงการ โครงการถนนดิน 1 โครงการ และโครงการคอนกรีตดาด จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
226
13 ส.ค. 2556
725 ประกาศประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 10 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
224
05 ส.ค. 2556
726 ประกาศสรุปรายชื่อผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 13 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
240
14 มิ.ย. 2556
727 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา จำนวน 13 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
258
10 มิ.ย. 2556
728 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง จำนวน 13 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
340
07 มิ.ย. 2556
729 ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับพัสดุวัสดุการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
325
03 มิ.ย. 2556
730 ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 13 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
272
16 พ.ค. 2556
731 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ตลิ่งชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
311
29 เม.ย. 2556
732 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
236
09 เม.ย. 2556
733 ประกาศผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
264
27 มี.ค. 2556
734 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
221
12 มี.ค. 2556
735 ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
232
19 ต.ค. 2555
736 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนาท้อน - เขาดิน ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
302
29 ส.ค. 2555
737 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนมโปร๊ะ-หน้าถ้ำ ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
433
29 ส.ค. 2555
738 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง จำนวน 30 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
282
15 ส.ค. 2555
739 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายเชย-นาหวด ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
278
30 ก.ค. 2555
740 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านชะอม-ปลักผึ้ง ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
274
30 ก.ค. 2555
741 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านชะอม-ปลักผึ้ง ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
314
30 ก.ค. 2555
742 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายใสไหเทียม ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
271
30 ก.ค. 2555
743 การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายน้ำยาว - ไสสงบ ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
262
11 ก.ค. 2555
744 การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสี่แยกนาท้อน-บ้านนายสมบูรณ์ ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
274
11 ก.ค. 2555
745 ประกาศสรุปรายชื่อผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 9 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
264
15 มิ.ย. 2555
746 การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศพด.บ้านปลักปลา ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
375
13 มิ.ย. 2555
747 ประกาศพิจารณาเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง จำนวน 30 สายในเขตตำบลตลิ่งชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
218
12 มิ.ย. 2555
748 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง จำนวน 9 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
233
12 มิ.ย. 2555
749 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง จำนวน 30 สาย ในเขตตำบลตลิ่งชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
379
28 พ.ค. 2555
750 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตถนนสายรักจันทร์ - สามแยกต้นไทร ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
388
25 พ.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  25  |26|  |27|  |28|  |29