ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
751 ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
228
23 พ.ค. 2555
752 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสี่แยกปากเจา - เขาดิน ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
379
02 พ.ค. 2555
753 ประกาศผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการ จำนวน 9 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
242
22 มี.ค. 2555
754 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการประเภทถนน จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
414
06 มี.ค. 2555
755 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการประเภทประปา จำนวน 6 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
307
06 มี.ค. 2555
756 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
236
06 มี.ค. 2555
757 ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤศจิกายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
251
09 ธ.ค. 2554
758 ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการขุดคูระบายน้ำบ้านชะอม ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
423
16 พ.ย. 2554
759 ประกาศสอบราคาจ้างสอบราคาโครงการขุดคูระบายน้ำบ้านชะอม หมู่ที่ 1 ตำบลตลิ่งชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
348
01 พ.ย. 2554
760 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
270
17 ต.ค. 2554
761 ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
17 ต.ค. 2554
762 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการฝั่งท่อระบายน้ำ คสล.จำนวน 2 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
252
06 ต.ค. 2554
763 ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกันยายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
238
06 ต.ค. 2554
764 ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายน้ำยาว - จันนา ม.2,3 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
01 ก.ย. 2554
765 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการต่อเติมท่อประปา ม.3,4,5,6 ต.ตลิ่งชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
279
25 ส.ค. 2554
766 ประกาศสอบราคาจ้างสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาภูเขาบ้านคลองถ้ำดิน ม.9 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
258
25 ส.ค. 2554
767 ประกาศสอบราคาจ้างสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายน้ำยาว - จันนา ม.2,3 ดาวน์โหลดเอกสาร
273
17 ส.ค. 2554
768 ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการฝังท่อระบายบ้ำ คสล. หมู่ที่ 3,6 ตำบลตลิ่งชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
230
16 ส.ค. 2554
769 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3,6 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
266
29 ก.ค. 2554
770 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการต่อเติมท่อประปา ม.4,5,6 ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
267
29 ก.ค. 2554
771 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาภูเขาบ้านคลองถ้ำดิน ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
344
29 ก.ค. 2554
772 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการต่อเติมท่อประปาหมู่บ้าน บ้านกำโหม ม.3 ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
260
29 ก.ค. 2554
773 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
284
29 มิ.ย. 2554
774 ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประเภทถนน จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
238
16 มิ.ย. 2554
775 ประกาศสอบราคาจ้างสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประเภทถนน จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
241
01 มิ.ย. 2554
776 ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประเภทถนน จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
274
23 พ.ค. 2554
777 ประกาศสอบราคาจ้างสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประเภทถนน จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
250
02 พ.ค. 2554
778 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 3 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
454
22 เม.ย. 2554
779 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนางเหี้ยง - นายพยอม ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
426
15 มี.ค. 2554
780 ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาโครงการก่อสร้างประเภทถนน จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
440
16 ก.พ. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  26  |27|  |28|  |29