ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
781 ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกันยายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
313
06 ต.ค. 2554
782 ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายน้ำยาว - จันนา ม.2,3 ดาวน์โหลดเอกสาร
315
01 ก.ย. 2554
783 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการต่อเติมท่อประปา ม.3,4,5,6 ต.ตลิ่งชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
354
25 ส.ค. 2554
784 ประกาศสอบราคาจ้างสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาภูเขาบ้านคลองถ้ำดิน ม.9 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
333
25 ส.ค. 2554
785 ประกาศสอบราคาจ้างสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายน้ำยาว - จันนา ม.2,3 ดาวน์โหลดเอกสาร
348
17 ส.ค. 2554
786 ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการฝังท่อระบายบ้ำ คสล. หมู่ที่ 3,6 ตำบลตลิ่งชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
305
16 ส.ค. 2554
787 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3,6 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
342
29 ก.ค. 2554
788 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการต่อเติมท่อประปา ม.4,5,6 ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
343
29 ก.ค. 2554
789 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาภูเขาบ้านคลองถ้ำดิน ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
419
29 ก.ค. 2554
790 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการต่อเติมท่อประปาหมู่บ้าน บ้านกำโหม ม.3 ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
336
29 ก.ค. 2554
791 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
359
29 มิ.ย. 2554
792 ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประเภทถนน จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
315
16 มิ.ย. 2554
793 ประกาศสอบราคาจ้างสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประเภทถนน จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
318
01 มิ.ย. 2554
794 ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประเภทถนน จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
350
23 พ.ค. 2554
795 ประกาศสอบราคาจ้างสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประเภทถนน จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
325
02 พ.ค. 2554
796 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 3 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
531
22 เม.ย. 2554
797 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนางเหี้ยง - นายพยอม ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
502
15 มี.ค. 2554
798 ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาโครงการก่อสร้างประเภทถนน จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
516
16 ก.พ. 2554
799 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการประเภทถนน จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
393
01 ก.พ. 2554
800 ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนจำนวน 23 สายในเขตตำบลตลิ่งชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
548
24 ม.ค. 2554
801 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 23 สาย ในเขตตำบลตลิ่งชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
359
05 ม.ค. 2554
802 ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
391
28 ต.ค. 2553
803 ประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประเภทถนน จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
407
02 ส.ค. 2553
804 ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา การตรวจงานจ้างโครงการ จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
370
29 ก.ค. 2553
805 ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฯบ้านหน้าเขาวัด ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
355
28 ก.ค. 2553
806 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประเภทถนนจำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
384
14 ก.ค. 2553
807 ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา การตรวจงานจ้างโครงการ จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
387
01 ก.ค. 2553
808 ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ปากเจา - เขาดิน ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
546
14 พ.ค. 2553
809 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
394
28 เม.ย. 2553
810 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปากเจา - เขาดิน หมู่ที่ 7(ตอน 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
418
12 มี.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  27  |28|  |29