ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
811 ประกาศผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคา โครงการก่อสร้างถนน คศล.สายสามแยกหมอแก้ว-น้ำตกเทพชนะ (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
272
28 พ.ค. 2552
812 ประกาศผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคา โครงการก่อสร้างถนน คศล.สายบ้านนายพยอม-ห้วยด้วน (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
255
28 พ.ค. 2552
813 กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง ถนน คสล. ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
286
21 พ.ค. 2552
814 กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง ถนน คสล. ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
286
21 พ.ค. 2552
815 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คศล. สายสามแยกหมอแก้ว-น้ำตกเทพชนะ (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
408
12 พ.ค. 2552
816 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คศล.สายบ้านนายพยอม-ห้วยด้วน (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
435
12 พ.ค. 2552
817 ผลการจัดซื้อ โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
334
06 พ.ค. 2552
818 ประกาศผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคา โครงการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คศล.สายชะอม-ปลักผึ้ง (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
286
30 เม.ย. 2552
819 ผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คศล.สายบ้านนายขุ้ย-บ้านนายเชย (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
286
30 เม.ย. 2552
820 ขยายเวลาการให้หรือขายเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายข้ย-บ้านนายเชย (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
264
22 เม.ย. 2552
821 ขยายเวลาการให้หรือขายเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชะอม-ปลักผึ้ง (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
286
22 เม.ย. 2552
822 สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
287
20 เม.ย. 2552
823 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชะอม-ปลักผึ้ง (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
269
03 เม.ย. 2552
824 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายข้ย-บ้านนายเชย (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
289
03 เม.ย. 2552
825 กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและต่อท่อประปา ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
268
26 มี.ค. 2552
826 กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและต่อท่อประปา ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
269
26 มี.ค. 2552
827 ผลการจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและต่อท่อประปาเพิ่มเติม หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
289
23 ก.พ. 2552
828 ผลการจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและต่อท่อประปาเพิ่มเติม หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
433
23 ก.พ. 2552
829 ประกาศสอบราคาจ้าเหมาติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและต่อท่อประปาเพิ่มเติม จำนวน 2 โครงการ
312
04 ก.พ. 2552
830 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
320
05 มิ.ย. 2551
831 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 7 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
310
31 มี.ค. 2551
832 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาขยายเขตประปา จำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
286
04 มี.ค. 2551
833 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาขยายเขตประปา จำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
297
04 มี.ค. 2551
834 ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
279
07 ก.พ. 2551
835 สอบราคาจ้างเหมา ถนน คสล.จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
284
15 ม.ค. 2551
836 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
245
06 ธ.ค. 2550
837 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
272
06 ธ.ค. 2550
838 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
315
22 พ.ย. 2550
839 ประกาศอบต.ตลิ่งชัน เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ โครงการประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
375
22 พ.ย. 2550
840 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ดาวน์โหลดเอกสาร
288
15 ส.ค. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  28  |29