ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
841 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชะอม-ปลักผึ้ง (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
343
03 เม.ย. 2552
842 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายข้ย-บ้านนายเชย (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
365
03 เม.ย. 2552
843 กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและต่อท่อประปา ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
343
26 มี.ค. 2552
844 กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและต่อท่อประปา ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
344
26 มี.ค. 2552
845 ผลการจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและต่อท่อประปาเพิ่มเติม หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
364
23 ก.พ. 2552
846 ผลการจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและต่อท่อประปาเพิ่มเติม หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
507
23 ก.พ. 2552
847 ประกาศสอบราคาจ้าเหมาติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและต่อท่อประปาเพิ่มเติม จำนวน 2 โครงการ
386
04 ก.พ. 2552
848 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
395
05 มิ.ย. 2551
849 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 7 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
385
31 มี.ค. 2551
850 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาขยายเขตประปา จำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
360
04 มี.ค. 2551
851 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาขยายเขตประปา จำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
372
04 มี.ค. 2551
852 ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
353
07 ก.พ. 2551
853 สอบราคาจ้างเหมา ถนน คสล.จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
358
15 ม.ค. 2551
854 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
320
06 ธ.ค. 2550
855 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
347
06 ธ.ค. 2550
856 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
391
22 พ.ย. 2550
857 ประกาศอบต.ตลิ่งชัน เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ โครงการประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
451
22 พ.ย. 2550
858 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ดาวน์โหลดเอกสาร
364
15 ส.ค. 2550
859 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ดาวน์โหลดเอกสาร
345
15 ส.ค. 2550
860 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ดาวน์โหลดเอกสาร
344
15 ส.ค. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  29