ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด 20 ลบ.ม. รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 9 ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
145
21 ก.ย. 2563
92 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูงขนาด 20 ลบ.ม. รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
11 ก.ย. 2563
93 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด 20 ลบ.ม. รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
11 ก.ย. 2563
94 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
19 ส.ค. 2563
95 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
200
16 ก.ค. 2563
96 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
03 ก.ค. 2563
97 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายรักจันทร์ - สามแยกต้นไทร ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
03 ก.ค. 2563
98 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจงานจ้าง โตรงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเริมเหล็กสายหลังวัดสวนจันทร์ - ตลาดพุธ หมู่ที่ 5,6 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
02 ก.ค. 2563
99 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจงานจ้าง โตรงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเริมเหล็กสายชะอม - เจ็ดหลุม หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
26 มิ.ย. 2563
100 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤาภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
10 มิ.ย. 2563
101 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
13 พ.ค. 2563
102 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
204
29 เม.ย. 2563
103 ประสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายเสิน - สะพานสูง ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
24 เม.ย. 2563
104 ประสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายกำโหม - นายขำ ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
158
21 เม.ย. 2563
105 ประสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายสุทิพย์ - น้ำตกสุนันทา ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
21 เม.ย. 2563
106 ประสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาอัฒจันทร์ สนามกีฬาโรงเรียนวัดปลักปลา ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
146
21 เม.ย. 2563
107 ประสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายกำโหม-นายสุมล ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
17 เม.ย. 2563
108 ประสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเลียบคลองชลประทาน ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
17 เม.ย. 2563
109 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
08 เม.ย. 2563
110 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนดินลูกรัง สายป่ายาง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
02 เม.ย. 2563
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 9 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
142
25 มี.ค. 2563
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่าสายพันธุ์ 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
146
19 มี.ค. 2563
113 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
09 มี.ค. 2563
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อม้ำมันเบนชิน/แก๊สโซฮอร์ และน้ำมันพืช ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
147
20 ก.พ. 2563
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด ๒๐ ลบ.ม. รูปทรงถ้วยแชมเปญ ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
17 ก.พ. 2563
116 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
153
04 ก.พ. 2563
117 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญยาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
30 ม.ค. 2563
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาอัฒจันทร์ สนามกีฬาโรงเรียนวัดปลักปลา ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
29 ม.ค. 2563
119 ประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
28 ม.ค. 2563
120 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด 20 ลบ.ม. รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
169
23 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  4  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29