ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
84
11 พ.ย. 2562
122 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
04 พ.ย. 2562
123 ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
31 ต.ค. 2562
124 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
30 ต.ค. 2562
125 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
29 ต.ค. 2562
126 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
29 ต.ค. 2562
127 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบล หมู่ที่ 5,6,7 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
17 ต.ค. 2562
128 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
10 ต.ค. 2562
129 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
13 ส.ค. 2562
130 ประกาศรายงานไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
112
31 ก.ค. 2562
131 ประกาศ สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
11 ก.ค. 2562
132 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูง ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
14 มิ.ย. 2562
133 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูง ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
14 มิ.ย. 2562
134 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูง ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
14 มิ.ย. 2562
135 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองคูพม่า(สะพานครูณี) หมู่ที่ 3,5,7 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
14 มิ.ย. 2562
136 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งแบบกล่องลวดตาข่าย ริมคลองคูพม่า(คลองชาลี) หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
14 มิ.ย. 2562
137 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
13 มิ.ย. 2562
138 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
13 มิ.ย. 2562
139 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
13 มิ.ย. 2562
140 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองคูพม่า ม.3,5,7 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
13 มิ.ย. 2562
141 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งแบบกล่องลวดตาข่าย ริมคลองคูพม่า ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
13 มิ.ย. 2562
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกำโหม-ปลักไม้แก่น หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
22 พ.ค. 2562
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดเอกสาร
85
21 พ.ค. 2562
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 จำนวน 21 วัน ดาวน์โหลดเอกสาร
86
21 พ.ค. 2562
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้แวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
83
21 พ.ค. 2562
146 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุทิพย์-น้ำตกสุนันทา หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
17 พ.ค. 2562
147 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเสิน-สะพานสูง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
17 พ.ค. 2562
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากลมกระโชกแรง จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
76
14 พ.ค. 2562
149 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
85
13 พ.ค. 2562
150 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
03 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  5  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29