ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูง ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
158
14 มิ.ย. 2562
152 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูง ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
14 มิ.ย. 2562
153 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองคูพม่า(สะพานครูณี) หมู่ที่ 3,5,7 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
14 มิ.ย. 2562
154 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งแบบกล่องลวดตาข่าย ริมคลองคูพม่า(คลองชาลี) หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
166
14 มิ.ย. 2562
155 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
13 มิ.ย. 2562
156 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
13 มิ.ย. 2562
157 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
13 มิ.ย. 2562
158 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองคูพม่า ม.3,5,7 ดาวน์โหลดเอกสาร
156
13 มิ.ย. 2562
159 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งแบบกล่องลวดตาข่าย ริมคลองคูพม่า ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
13 มิ.ย. 2562
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกำโหม-ปลักไม้แก่น หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
22 พ.ค. 2562
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดเอกสาร
160
21 พ.ค. 2562
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 จำนวน 21 วัน ดาวน์โหลดเอกสาร
161
21 พ.ค. 2562
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้แวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
158
21 พ.ค. 2562
164 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุทิพย์-น้ำตกสุนันทา หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
156
17 พ.ค. 2562
165 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเสิน-สะพานสูง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
154
17 พ.ค. 2562
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากลมกระโชกแรง จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
152
14 พ.ค. 2562
167 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
159
13 พ.ค. 2562
168 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
156
03 พ.ค. 2562
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานไฟฟ้าสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
164
29 เม.ย. 2562
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 3 หลอด ดาวน์โหลดเอกสาร
152
26 เม.ย. 2562
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
161
26 เม.ย. 2562
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง่กอสร้างถนนคสล.สายชะอม-เจ็ดหลุม ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
25 เม.ย. 2562
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
155
24 เม.ย. 2562
174 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
24 เม.ย. 2562
175 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนางเขียว-นาเพรง ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
157
19 เม.ย. 2562
176 การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายประเสริฐ-บ้านนายหีด ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
19 เม.ย. 2562
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬาและอุปกรณ์ในการดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตลิ่งชันคัพ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
153
11 เม.ย. 2562
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่าเตรียมสนามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ปี2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
157
11 เม.ย. 2562
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าค่าเครื่องเสียง เต็นท์ พร้อมเก้าอี้โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
156
11 เม.ย. 2562
180 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
166
05 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  6  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29