ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
86
15 ก.พ. 2562
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
12 ก.พ. 2562
183 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดสวนจันทร์ - ตลาดพุธ ม.๕,๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
79
11 ก.พ. 2562
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายปลักเปลี้ย - กำโหม ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
08 ก.พ. 2562
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนในเขตตำบลตลิ่งชัน หลังเกิดเหตุอุทกภัย จำนวน 7 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
87
08 ก.พ. 2562
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จำนวน 10 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
84
07 ก.พ. 2562
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 19 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
87
06 ก.พ. 2562
188 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
86
01 ก.พ. 2562
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
88
30 ม.ค. 2562
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกรวยจราจร จำนวน 12 อัน ดาวน์โหลดเอกสาร
85
30 ม.ค. 2562
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายขุ้ย - บ้านนายเชย หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
30 ม.ค. 2562
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-1693 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
18 ม.ค. 2562
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถพยาบาลฉุกเฉิน ทะเบียน กม 4662 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
85
16 ม.ค. 2562
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุโซนร้อนปาบึก ดาวน์โหลดเอกสาร
81
16 ม.ค. 2562
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลการแสดงและของรางวัลกิจกรรมวันเด็กปี2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
09 ม.ค. 2562
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหน้าเขาวัด ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
09 ม.ค. 2562
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากอบต.ตลิ่งชัน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
09 ม.ค. 2562
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
07 ม.ค. 2562
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ พร้อมเก้าอี้ โต๊ะ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
07 ม.ค. 2562
200 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล พร้อมตกแต่งเวที โครงการกิจกรรมวันเด็ก ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
07 ม.ค. 2562
201 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
87
03 ม.ค. 2562
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
25 ธ.ค. 2561
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
88
14 ธ.ค. 2561
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
96
13 ธ.ค. 2561
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่นประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
13 ธ.ค. 2561
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุกรักษารถพยาบาลฉุกเฉิน ดาวน์โหลดเอกสาร
83
13 ธ.ค. 2561
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ดาวน์โหลดเอกสาร
82
04 ธ.ค. 2561
208 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
84
04 ธ.ค. 2561
209 ประกาศผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
27 พ.ย. 2561
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบปฏิบัติ ชนิดแขวน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
27 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  7  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29