ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถพยาบาลฉุกเฉิน ทะเบียน กม 4662 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
160
16 ม.ค. 2562
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุโซนร้อนปาบึก ดาวน์โหลดเอกสาร
155
16 ม.ค. 2562
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลการแสดงและของรางวัลกิจกรรมวันเด็กปี2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
154
09 ม.ค. 2562
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหน้าเขาวัด ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
156
09 ม.ค. 2562
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากอบต.ตลิ่งชัน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
156
09 ม.ค. 2562
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
158
07 ม.ค. 2562
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ พร้อมเก้าอี้ โต๊ะ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
07 ม.ค. 2562
218 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล พร้อมตกแต่งเวที โครงการกิจกรรมวันเด็ก ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
07 ม.ค. 2562
219 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
161
03 ม.ค. 2562
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
157
25 ธ.ค. 2561
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
162
14 ธ.ค. 2561
222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
170
13 ธ.ค. 2561
223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่นประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
158
13 ธ.ค. 2561
224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุกรักษารถพยาบาลฉุกเฉิน ดาวน์โหลดเอกสาร
157
13 ธ.ค. 2561
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ดาวน์โหลดเอกสาร
157
04 ธ.ค. 2561
226 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
159
04 ธ.ค. 2561
227 ประกาศผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
156
27 พ.ย. 2561
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบปฏิบัติ ชนิดแขวน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
27 พ.ย. 2561
229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
153
19 พ.ย. 2561
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
153
19 พ.ย. 2561
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
151
19 พ.ย. 2561
232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 กล่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
152
19 พ.ย. 2561
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
148
08 พ.ย. 2561
234 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
156
02 พ.ย. 2561
235 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
153
02 พ.ย. 2561
236 ประชาสัมพันธ์ราคากลางอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
154
30 ต.ค. 2561
237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
30 ต.ค. 2561
238 ประกาศผู่ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (งานบริหารงานคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
153
19 ต.ค. 2561
239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) ดาวน์โหลดเอกสาร
147
19 ต.ค. 2561
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (แผนงานบริหารงานทั่วไป) ดาวน์โหลดเอกสาร
151
19 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  8  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29